+31 (0)481-35 00 88


C3M Software Ontwikkeling &

Multimedia Oplossingen

Bemmelseweg 81F

6662 PE   ELST

info@c3m-dashboard.com


Inloggen
C3M-Dashboard

Functionaliteit

Inherent project risico’s worden proactief bewaakt:
 • Hét Dashboard dat Change, Measure, Monitor & Move voorstaat door middel van het Integrale Project Controle Systeem.
 • Het C3M-Dashboard draagt zorg voor een tijdige communicatie per gedefinieerd project tussen de projectmanager en de sponsor waarbij tijd, kosten, FTE, terugverdienperiode en mogelijke interventies centraal staan.
 • Op basis van de Prince2 structuur wordt per projectfase de voortgang bewaakt op projectelementen ingedeeld in functionele segmenten, waarbij eigenaren per gedefinieerde stap zijn toe te wijzen.
 • Het C3M-Dashboard brengt de project risico’s beter in beeld waardoor tijdig kan worden bijgestuurd en het inherente projectrisico beter beheersbaar wordt.
Juiste en tijdige voortgangsrapportages:
 • Het C3M-Dashboard zal per fase in het project zeven functionele segmenten bewaken. Via een voortgangsrapportage (app, web en/of pdf) zal op elk moment door de projectmanager en de sponsor een overzicht opvraagbaar zijn.
 • De verantwoordelijke per functioneel segment en/of per projectelement is direct te benaderen vanuit het C3M-Dashboard systeem via telefoon, e-mail, chat o.i.d.
 • De informatie benodigd voor de gedefinieerde projectrapportage zal deels via een koppeling naar bronsystemen kunnen geschieden, deels door het uploaden van informatie en deels door de waarneming en verwerking van data via de projectmanager/medewerker.
 • In één oogopslag is op elk moment de status van alle gedefinieerde projecten te overzien.
Controle op volledigheid:
 • De volledigheid wordt bewaakt door middel van vooraf ingestelde projectvariabelen. Hierdoor wordt het mogelijk om tijdig waarschuwingssignalen te versturen aan de verantwoordelijke(n).
 • Door het toepassen van autorisatieniveaus wordt de kwaliteit van de informatie geborgd.
 • Elke transactie wordt in het logboek vastgelegd waardoor te allen tijde te traceren is wie wat heeft gedaan op welk moment.
 • De historie van de project KPI’s is in één overzicht vanuit het projectoverzicht te zien.
 • Alle transacties worden blijvend vastgelegd waardoor de projectdocumentatie altijd en blijvend op orde is.
Een oplossingsgericht interventiesysteem:
 • Wanneer een vertraging optreedt start een interventiescherm.
 • Op basis van het Burke-Litwin model zal een mogelijke interventie worden aangeraden.
 • De consequenties van de interventie worden vastgelegd waarna de project KPI’s met deze nieuwe waarden worden doorgerekend.
 • Indien de doorgerekende interventieaanpassingen de overall projectdoelstellingen aantasten zal de sponsor de interventie moeten goedkeuren.
 • De interventies worden vastgelegd in het logboek en indien van toepassing in de historie van de overall project KPI’s.
Samengevat wordt de faalkans van een project gereduceerd:
 • Projectmanagement software om project te beheersen;
 • Door de volledigheidscontrole per projectfase;
 • Doordat maximaal 2 projectfasen tegelijk opengesteld zijn;
 • Doordat eigenaren per project element en/of functioneel segment benoemd zijn;
 • Door de kwaliteitsborging via ingebouwde autorisatieniveaus;
 • Door de ingebouwde interventie mogelijkheden;
 • Doordat elke transactie wordt vastgelegd in het logboek;
 • Door automatische waarschuwingssystemen;
 • Doordat de projectdocumentatie altijd op orde is;
 • Door de continue beschikbaarheid over een objectieve status rapportage per project;
 • Door de constante bewaking van de overall project KPI’s.